Biobased proeftuin A348

In Events by Sander van Calker

Infra proeftuinen in Nederand, learning on the job.

Millvision heeft de afgelopen 10 jaar diverse biocomposieten ontwikkeld in samenwerking met grondstoffen- en productiepartners, aannemers en niet te vergeten Provincies, Gemeentes, Waterschappen en RWS. Intussen hebben we in 8 proeftuinen, mooi verdeeld over Nederland, prototype producten als bankjes, informatie- en verkeersborden, hekken, beschoeiingen e.d. geplaatst die gemonitord worden op functionaliteit. Ofwel leren in de praktijk. Het gaat niet altijd goed en dan gaan we terug naar de tekentafel om het recept of de processing te verbeteren. Na enkele jaren worden de succes stories verder opgeschaald om impact te maken. Samen op weg in INFRA transities.