A creative agency for smart biobased circular economy businesses

About us

Visie

Maatschappij moet vergroend of verduurzaamd worden via een transitie naar een circulaire biobased economie; natuurlijke en dan met lignocellulose vezels zullen daar een grote rol in spelen vanwege jaarlijkse beschikbaarheid, andere functionaliteiten en langere actuele CO2 opslag.


Missie

Millvision ontwikkelt natuurvezel gebaseerde grondstoffen en materialen, meestal met een lignocellulose basis, zoals papier/karton, biocomposieten (zowel thermoplastisch als thermoset) en groen beton; en natuurlijk met toegevoegde waarde en “designed for re/upcyclability”. Deze materialen worden toegepast in de sectoren communicatie, verpakking, bouw en infrawerken. Een en ander op basis van biomassa (zowel land als water), agrofood en industriële reststromen. Deze ontwikkelingen zijn veelal op TRL niveau 5-9 en enkele zijn ook concreet al in diverse markten geïntroduceerd; nieuwe ketens, andere samenwerkingsvormen en verdienmodellen zijn hierin cruciaal. Tevens voeren we onderzoek uit naar Biologisch Cellulose (BC), Micro- en Nano Cellulose op nog lagere TRL niveaus (2-5) die over een aantal jaar “marktrijp” zullen zijn.


Passie

Het levert je energie op om aan de materialen van de toekomst te mogen werken en in brede samenwerking processen en producten op te schalen naar duurzame regionale productie met impact! Innovatie, persoonlijke ontwikkeling, trots en plezier zijn hierin key. Bij ons staat de menselijke maat (people) voorop direct gevolgd duurzaamheid (planet) en dan pas profit ofwel we gaan voor MVO ondernemerschap!


Ambitie

Uitgroeien tot een internationale innovatie provider binnen het domein van natuurvezel gebaseerde materialen zodat uitgeteste duurzame concepten wereldwijd uitgerold kunnen worden; maar wel regionaal geproduceerd en met brede impact in die regio’s. Dit voelt niet alleen goed maar hiermee dragen we bij aan de wereldwijde CO2 reductie opgave zoals beschreven in het Parijs akkoord. Op dit moment brengen we onze kennis en concepten naar de BeNeLux, Duitsland en Zuid-Afrika.

0
Team Members 2020

0
Happy Clients 2020

0+
Cups of Coffee 2020

Partners

Logo

Logo
Logo

Logo
Logo

Image
Logo
Image