Biobased op waarde beoordelen

In Events by adminLeave a Comment

Bio-composieten plantpaal producten van Millvision worden op waarde beoordeeld in het RVO en PIANOo rapport “Biobased co-benefits beoordelen op waarde”. Neem contact met ons op voor meer informatie. Zie hieronder het bericht van PIANOo


Bron: PIANOo en RVO

Biobased co-benefits beoordelen op waarde

In dit rapport worden 5 praktijkvoorbeelden behandeld, waarin biobased materialen gebruikt zijn voor producten/oplossingen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Het rapport gaat in op het beoordelen van levenscycluskosten (i.p.v. aanschafprijs) en op bijkomende functionele voordelen (co-benefits) van de biobased producten. (februari 2020)

De doelstelling van deze studie is om tot een praktijk document te komen waar 5 concrete circulaire biobased cases in de infrasector worden toegelicht op het niveau van Life Cycle Costing (LCC) in plaats van de aanschafprijs. Dit moet inkopers van onafhankelijke informatie en inzichten voorzien en ondernemers prikkelen om hun producten ook conform LCC-methodes te positioneren. Hierdoor zal het bewustzijn voor verdere vergroening door de hele keten meer vorm en inhoud krijgen. Dit is noodzakelijk om in een volgend niveau van de transitie te komen.

Aanpak

In dit rapport zijn een vijftal concrete voorbeelden van circulaire biobased showcases voor de buitenruimte uitgewerkt in termen van LCC. Deze is gebouwd uit enerzijds de directe kosten voor de klant TCO en anderzijds de maatschappelijke kosten, als de Milieu Kosten Indicator (MKI) en Milieu Kosten Baten Analyse (MKBA). Het gaat hier om biobased asfalt voor een wegdek, biobased beton voor geluidschermen, biobased lantaarnpalen, biobased walbeschoeiingen en biobased keepersysteem (boomankers). Aan de hand van uitgewerkte LCC-voorbeelden komen informatie en praktijk showcases beschikbaar die als voorbeeld bij opdracht gevende- en nemende
partijen kan dienen.

Rapport

Biobased-co-benefits-beoordelen-op waarde-februari 2020.pdf

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.