MYCEPAD - Mycelium Papier Additief

Looptijd:              1-1-2024 tot 31-12-2026
Partners:              B4Plastics (BE), BioscienZ (NLD), Millvision (NLD) en Universiteit Hasselt (BE)

Image
Image

West-Brabant kenmerkt zich door een omvangrijke aanwezigheid van de chemie-, agrofood- en energiesector, welke momenteel grotendeels gericht zijn op het gebruik van fossiele grondstoffen. Deze sectoren bieden veel werkgelegendheid in de regio. Door de transitie naar biobased treedt er echter enerzijds banenverlies op in de fossiele industrie en anderzijds wordt er nieuwe kennis en vaardigheden van medewerkers gevraagd wat betreft de groene chemie en de nieuwe maakindustrie.

De Nederlandse papierindustrie produceert ongeveer 2,8 M ton/jaar op 18 productielocaties. Op dit moment worden nog vooral oliegebaseerde additieven/hulpstoffen ingezet om de gewenste proces- en producteigenschappen te verkrijgen. Retailers en brand-owners (business) vragen nadrukkelijk om meer duurzame additieven in verpakkingen toe te passen. Millvision investeert daarom, samen met de partners BioscienZ, B4Plastics en UHasselt, in dit project in de ontwikkeling en demonstratie van een nieuw innovatief circulair en biogebaseerd additief voor de papierindustrie.

Om het papier productieproces meer duurzaam te maken wordt er gewerkt met additieven. De procesadditieven zorgen ervoor om o.a. beter te ontwateren of minder schuim in het proces te hebben. De productadditieven zorgen ervoor om o.a. het papier beter bedrukbaar te krijgen, vetwerend te maken of juist sterk te zijn bij contact met water. Dit project focust zich op de productadditieven vanwege hun hogere added value.

Hoofddoelstelling van het applicatiegerichte ontwikkelingsproject is het op pilotschaal fermenteren en toepassen, ontwikkelen en demonstreren op semi-industriële van de toegevoegde waarde van mycelium gebaseerde additieven voor  verpakkingen. Er wordt begonnen op TRL 5 en ontwikkelen de business richting TRL 8 naar het einde van het project.

Binnen het project bestaat een complementaire samenstelling van partners. De rol van B4Plastics is het ontwikkelen van bio gebaseerde chemie die samenwerkt met het mycelium. Het mycelium wordt ontwikkeld en gefinetuned door BioscienZ. Millvision test de productadditieven op lab- en pilotschaal in de massa en in coating applicaties. De barrière eigenschappen van de ontwikkelde materialen zullen worden getest en verbeterd, onderbouwd door kennis en kunde van Universiteit Hasselt.

Na afloop van het project in 2026 is een pilotinstallatie operationeel (mycelium pilot fermentor, pilot papiermachine en pilot lijmpers) en zijn er concrete resultaten van een Mill-trial. Grotere hoeveelheden mycelium biomassa zullen initieel worden verkregen via uitbesteding. Met deze route, met beperkte CAPEX, wordt er snelheid gecreëerd voor impact en geeft het duidelijke richting aan de continuïteit van de (markt) ontwikkeling. Na een succesvolle marktintroductie wordt er verwacht dat dit groene mycelium additief op grote schaal kan worden geproduceerd en dat er een aanzienlijke hoeveelheid CO2 gereduceerd kan worden.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Just Transition Fund.