Image

Onze huidig maakindustrie is sterk afhankelijk van het gebruik van chemicaliën in productieprocessen. Veel van deze chemicaliën zijn toxisch, aardolie gebaseerd en hebben een hoge CO2-footprint en energie om te produceren. De industrie staat voor de uitdaging om duurzame alternatieven te vinden voor de chemische industrie. Rodenburg heeft een proof of concept van een nieuw productieproces ontwikkeld voor een op zetmeel gebaseerd platformmolecuul voor de toekomst van de chemische biobased industrie.

Het doel van dit JTF-project is het door ontwikkelen en testen van het op zetmeel gebaseerde platformmolecuul productieproces, evenals de validatie van toepassingen bij een aantal launching customers.

In het project wordt een pilot installatie gebouwd en getest. Proefbatches van het platformmolecuul worden geproduceerd en optimale procesparameters en KPIs verkregen. Tevens worden samples van proefbatches voor eindgebruikers geproduceerd, geanalyseerd en getest in samenwerking met Millvision. Millvision zal hierbij de mogelijkheden onderzoeken voor toepasbaarheid van het op zetmeel gebaseerde platformmolecuul voor diverse papierapplicaties om zo overtuigende business cases te creëren, welke vraagt om het opschalen van de productietechnologie. Deze ontwikkeling zal bijdragen aan verduurzaming en vergroening van de papierindustrie. Uitkomsten van dit project zullen de regio West-Brabant verder versterken leidend naar een “green-valley” in het JTF-gebied.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Just Transition Fund, Provincie Noord-Brabant, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.