Privacy Statement Millvision B.V.

Ongemerkt deelt u allerlei persoonsgegevens met Millvision B.V. Met deze gegevens gaan we uiteraard zorgvuldig om. In dit Statement vindt u informatie over hoe we omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens door Millvison B.V. Uiteraard verduidelijkt met voorbeelden zodat u het makkelijker kunt begrijpen.

Heeft u vragen over dit Privacy Statement? Neemt u dan contact op met ons op.

Wat is verwerken van persoonsgegevens?

 • Persoonsgegevens  Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam en adres of uw leeftijd. Ook gegevens van een eenmanszaak, V.O.F. of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een B.V. of N.V. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.
 • Verwerken  Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.
 1. Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Of als we direct of indirect contact met u hebben gehad. Zoals:

 • klanten en hun vertegenwoordigers
 • iedereen die interesse toont in Millvision B.V. of onze producten en diensten
 • iedereen die op een andere manier aan een bedrijf of organisatie verbonden is waar we een zakelijke relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (bijvoorbeeld medewerkers, bestuurders of (uiteindelijk) belanghebbenden van organisaties)
 • zekerheidsgevers, bijvoorbeeld een borg
 • toekomstige klanten
 1. Wat verwacht Millvision B.V. van bedrijven en organisaties?

Geeft uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers, bestuurders of Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO) aan ons door? Dan verwachten we van u dat u hen hierover informeert. Zelf verzamelen we ook gegevens, van medewerkers of bestuurders, dus zonder dat uw bedrijf of organisatie deze aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld doordat we deze uit het Handelsregister opvragen. Deze leggen we ook vast. We verwachten dat u uw medewerkers en bestuurders ook hierover informeert. U kunt dit Privacy Statement aan hen geven. Zodat zij kunnen zien hoe we met hun persoonsgegevens omgaan.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dit Privacy Statement gaat over verwerkingen van persoonsgegevens door Millvision B.V. en is dan ook als zodanig verantwoordelijk.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Soort gegevens

Wat voor een gegevens kunnen dit zijn?

Voorbeelden gebruik van deze gegevens door Millvision.

Gegevens over wie u bent.

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

Voor identificatie, om een overeenkomst op te stellen of om contact met u op te nemen.

Gegevens over en voor overeenkomsten.

Gegevens over de producten die u heeft.

Voor archivering en te kunnen terugkijken wat u bij ons besteld heeft.

Betaal- en transactie-gegevens.

Gegevens betaling en wanneer een betaling heeft plaatsgevonden.

Om een betaling te kunnen uitvoeren of af te vinken dat we betaald worden.

Gespreksopnamen (video)chatopnamen, cameratoezicht, vastlegging e-mails.

Gesprekken die u met ons en wij met u voeren via telefoon en via chat.

• E-mails die u aan ons stuurt.

• Camerabeelden die we maken.

Voor dagdagelijks werk en beveiliging.

Gegevens die we van andere partijen ontvangen.

• Gegevens van de Kamer van Koophandel.

• Gegevens die we ontvangen van bedrijven aan wie u toestemming hebt gegeven om gegevens te delen.

We gebruiken deze gegevens enkel en alleen om te controleren opdat we met een echt en gezond bedrijf te maken hebben. Daarnaast voor uitnodigingen voor events.

Gegevens die we met andere partijen delen.

• Gegevens die we verstrekken aan andere partijen die we inschakelen om te helpen bij onze dienstverlening.

Andere partijen die namens ons gegevens verwerken omdat we met hen samenwerken bij onze dienstverlening aangaande organisatie van bedrijfsgebonden events

 1. Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld wanneer u een contract met ons sluit, uw gegevens achterlaat op onze website of gebruik maakt van onze dienstverlening. We kunnen ook gegevens ontvangen van anderen. Bijvoorbeeld van leveranciers of andere partijen waar we mee samenwerken. We kunnen ook gebruik maken van openbare bronnen zoals openbare registers, kranten en het internet. Soms ontvangen we gegevens omdat u toestemming aan een andere partij heeft gegeven om gegevens met ons te delen.

 1. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens en met welk doel?

Zakendoen met elkaar kunnen we alleen als we u goed kennen. Daarvoor hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze ook verwerken. We verwerken uw gegevens voor de volgende doelen.

 • Om een relatie en overeenkomst met u te kunnen aangaan

Als u klant wilt worden bij ons, of als u al klant bent en een nieuw product of dienst wilt kopen, of contact met ons opneemt, hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze verwerken. We kunnen onderzoek doen om te beoordelen of we u als klant kunnen accepteren.

Grondslag We verwerken uw gegevens meestal omdat we een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van uw gegevens voor deze doelen. Ook kunnen we de gegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst.

 • Om overeenkomsten en opdrachten uit te voeren

Als u klant bij ons bent, zijn we u graag goed van dienst. En voeren we de ontvangen opdrachten en gesloten overeenkomsten uit. Dit hebben we immers met u afgesproken.

Hiervoor verwerken we persoonsgegevens.

 • Opnamen van telefoongesprekken en (video)chatsessies, e-mailverkeer en camerabeelden kunnen we vastleggen. De opnames doen we bijvoorbeeld voor kwaliteitsbewaking, training, coaching en beoordelingsdoeleinden.
 • Op uw verzoek geven we uw gegevens door aan derden.
 • Als tussenpersoon voor een andere samenwerking zoals o.a. de technologiekring, platform technische diensten van de VNP, geven we gegevens door om onze werkzaamheden als tussenpersoon uit te kunnen voeren.
 • Als u lid wordt van de technologiekring leggen we uw persoonsgegevens vast. Ook leggen we soms uw voorkeuren vast voor bijvoorbeeld bijeenkomsten.

Grondslag We verwerken gegevens omdat dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren. Als u sommige gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen we de overeenkomst niet uitvoeren. In een aantal gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken. Zoals bijvoorbeeld bij het maken van video-opnamen

 • Voor de veiligheid en integriteit van u en Millvision B.V.

We verwerken uw persoonsgegevens voor het beschermen van uw en onze veiligheid. We raadplegen openbare bronnen zoals openbare registers, kranten en het internet om fraude te voorkomen en de bank te beschermen. Doel is o.a. ook het voorkomen van fraude, witwassen en het financieren van terrorisme.

Grondslag We baseren het verwerken van uw gegevens op het gerechtvaardigd belang van Millvision B.V., onze klanten en medewerkers.

 • Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten

Om u goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren we producten en diensten voortdurend. Dit doen we voor onszelf.

 • We combineren soms databronnen, bijvoorbeeld welke producten u bij ons heeft en gekocht.
 • Ook bij het analyseren van uw bezoek aan onze website kunnen we gegevens verwerken. Dit doen we om onze website te verbeteren bijvoorbeeld door middel van cookies. Indien we niet vragen of u cookies wilt accepteren worden er door ons geen cookies geplaatst. Mochten we het wel vragen kunt u het te allen tijde weigeren of dit automatisch in te stellen op uw webbrowser.
 • Door persoonsgegevens te analyseren, zien we hoe onze producten en diensten door u worden gebruikt. Ook gebruiken we de uitkomsten van analyses ook om klanten in te delen in groepen. Hiermee maken we klant- en interesseprofielen. Bij het maken van deze analyses gebruiken we soms ook informatie van andere partijen en openbare bronnen.
 • We doen ook onderzoek om onze producten en diensten te verbeteren. Zo kunnen we u vragen een reactie te geven op een product. Of een product te beoordelen. U hoeft niet mee te werken aan zo’n onderzoek.
 • Soms vragen we andere partijen om uw gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld om te meten of bij u na te vragen op welke manier we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze andere partijen handelen dan in opdracht van Millvision B.V.

Grondslag We verwerken uw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. We kunnen u ook om toestemming vragen om uw gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten te verwerken. Geeft u hier voor geen toestemming? Dan heeft dat geen gevolgen voor onze dienstverlening aan u. U kunt uw gegeven toestemming altijd intrekken door dit bij ons te melden.

 • Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens voor relatiebeheer, promotie en marketing. Hierbij maken we gebruik van gegevens die we van u hebben. Maar ook van gegevens die niet rechtstreeks van u zijn verkregen, zoals openbare registers (denk aan het

KvK) en openbare bronnen (denk aan het internet).

 • We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over een product dat mogelijk interessant voor u is.
 • Voor marketing en relatiebeheer kunnen we analyses en profielen maken.

Wilt u niet dat we uw gegevens gebruiken voor ‘direct marketing’ via bijvoorbeeld post, mail of telefoon? Dan kunt u dit ons laten weten.

Grondslag We verwerken uw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. We kunnen ook uw toestemming vragen om uw gegevens voor promotie- en marketing te verwerken. Geeft u geen toestemming? Dan heeft dat geen gevolgen voor onze dienstverlening aan u.

 • Voor archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen

We mogen uw persoonsgegevens ook verwerken als dit nodig is voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen. In die gevallen zullen we, als dat mogelijk is, uw gegevens ook eerst anonimiseren of pseudonimiseren.

Grondslag Bij de verwerking van persoonsgegevens voor archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen baseren we ons op het gerechtvaardigd belang van Millvision B.V., onze klanten en medewerkers.

 1. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. We hanteren een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit is in Nederland in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met Millvision B.V.

Soms is deze termijn langer in geval van archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek echter dan wel geanonimiseerd. Soms hanteren we kortere bewaartermijnen. Cameraopnamen t.b.v. beveiliging bewaren we maar 3 maanden.

 1. Verwerkt de Millvision B.V. ook bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke gegevens en BSN?

Neen.

 1. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Bij Millvision B.V. hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 1. Gebruiken we persoonsgegevens ook voor andere doelen?

Willen we gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor we ze gekregen hebben? Dat mogen we wanneer er tussen beide doelen een nauwe samenhang bestaat. Is er onvoldoende verwantschap tussen het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen en het nieuwe doel? Dan vragen we u om toestemming. Heeft u ons toestemming gegeven om bijzondere persoonsgegevens vast te leggen? Dan kunt u die toestemming altijd intrekken. U kunt hiervoor contact opnemen met Millvision B.V.

 1. Welke rechten heeft u bij ons?

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 1. Waar kunt u terecht met een vraag of klacht of over verwerking van persoonsgegevens?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 1. Kunnen we dit Privacy Statement wijzigen?

Ja, ons Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn en deze gegevensverwerkingen voor u van belang zijn. We houden u daar uiteraard van op de hoogte. De meest actuele versie van ons Privacy Statement kunt u steeds terugvinden op www.millvision.eu/privacy statement.

Vragen?

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Millvision B.V.

Molenstraat 2-b

4944 AC Raamsdonk

Millvisionprivacy@millvision.eu