EDR 3D Innovations

Highlights

  • Ontwikkeling van langvezelige NFK voor 3D-printtoepassingen
  • Het aanpassen van 3D printers aan de nieuwe materialen voor het ontwikkelen van innovatieve producten.
  • Ontwikkeling van langvezelige natuurvezelversterkte kunststoffen voor microspuitgiettoepassingen
  • Schiften van potentiële bronnen voor restvezels
  • Ontwikkeling en vervaardiging van special compounds van restvezels
  • Het testen van de geproduceerde compounds in micro spuitgiettoepassingen
  • Optimalisering van de spuitgietinstallatie
  • Het onderzoeken van fysieke eigenschappen van het op deze wijze ontstane materiaal
  • Het vervaardigen van diverse producten in samenwerking met belangstellende bedrijven
Image
Image
Image

Part 1: Nieuwe materialen & innovatieve producten / Neue Materialien & Innovative Produkte Gedefinieerde projecten:

Titel: 1.1 Biomaterialen- Het ontwikkelen van nieuwe filamentmaterialen en producten voor 3D-print (3D-innovaties)

Doel: het ontwikkelen en produceren van nieuwe natuurvezel-/biopolymeer-filamenten, die vanwege hun bijzondere eigenschappen (verbeterde trekvastheid en buigvastheid, biologische afbreekbaarheid) in 3D kunnen worden geprint, innovatieve producten voor speciale toepassingen (bv. medicijntechniek, automotive, tuinbouw, etc. ). Daarnaast zal in samenwerking met producenten van 3D-printers worden gewerkt om de apparatuur aan te passen op de nieuwe materialen.

Innovatieve aspect: Het ontwikkelen van nieuwe materialen voor toepassing in 3D-printprocedés voor het ontwikkelen van nieuwe producten dankzij de verbeterde eigenschappen van natuurvezelversterkte kunststoffen. Productie van natuurvezelcomposieten van restvezels afkomstig uit land- en tuinbouw in combinatie met biologisch afbreekbare polymeren (PLA). Aanpassing van de 3D-printers aan de nieuwe materialen, in samenwerking met producenten van 3D printers. Het dichten van een materiaalgat in de zich snel ontwikkelende markt van het 3D-printen.

Projectpartners: 4   Waarvan MKB: 2

Titel: 1.2 Ontwikkeling van speciale natuurvezelcompounds voor micro spuitgiet toepassingen.

Doel: Voor microspuitgiettoepassingen nieuwe producten ontwikkelen van speciale langvezelige biocomposieten met biopolymeren waarmee nieuwe toepassingsgebieden voor deze spuitgiettechniek kunnen worden ontsloten.

Innovatieve aspect: Uitbreiding van het palet aan materialen voor microspuitgiettoepassingen door het ontwikkelen van materialen van natuurvezelversterkte biopolymeren. Toepassing voor het vervaardigen van producten waarin de vezelversterkte materialen voordelen bieden ten opzichte van conventionele materialen. Gebruikmaking van de specifieke mogelijkheden van de in het kader van het agrobiopolymeer-project aangekochte CMS-compounder (bijzonder compounderingsprocedé waarmee lange vezels uit land- en tuinbou worden benut) om te komen tot materiaalmengsels van natuurvezels en biopolymeren.

Projectpartners: 6    Waarvan MKB: 3