De Blauwe keten

Highlights

  • Fycocyanine (blauwe kleurstof)
  • Kleurstof uit algenMicro-algenteelt
  • Verwerking in papier, verpakkingen en biocomposieten prototypen
  • www.grensregio.eu/projecten/de-blauwe-keten
  • Project ‘X’ is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Meer info: www.grensregio.eu
Finale Brochures
01 Spirulina microalg met potentieel
02 Fycocyanine extractie
03 Fycocyanine toegepast bij textiel
04 Fycocyanine toegepast bij papier
05 Spirulina en Fycocyanine in de voeding
06 Economische haalbaarheid productie Spirulina_Fycocyanine
07 Teelthandleiding eendenkroos
08 Verwerking en toepassing eendenkroos

PlaceholderPlaceholder

De glastuinbouw beleeft moeilijke tijden omwille van oplopende kosten en een toenemende wereldwijde concurrentie. Zowel Vlaanderen als Nederland voeren dan ook een ondersteunend beleid naar glastuinbouw om de noodzakelijke transitie en de daarbij horende modernisering te kunnen realiseren. Hierbij wordt gezocht naar een verrijking van het bestaande aanbod zoals de commerciële teelt van micro-algen, goed voor toepassingen in de voedings- en textielindustrie, bouwsector, farmacie en cosmetica.
Spirulina biedt binnen het aanbod van biogebaseerde micro-algen het grootste potentieel omdat het een belangrijke bron van fycocyanine (blauwe kleurstof) bevat. Het kan een waardevolle vervanger zijn van de artificiële variant, Briljant Blauw (E133), wat in verband wordt gebracht met hyperactiviteit en andere gezondheidsrisico’s.
Momenteel worden de meeste micro-algen geïmporteerd uit Azië of de Verenigde Staten. De voorziene teelt in Vlaanderen en Nederland moet zich daarom kunnen onderscheiden door de hoge kwaliteit. En ook het logistieke proces van teelt naar verwerking moet economisch interessant zijn zodat er voldoende afnemers zijn van deze micro-alg. Serres zijn hiervoor bij uitstek geschikt en in de regio zijn er voldoende mensen aanwezig met de nodig technische kennis om, mits enige omscholing, deze teelt op een kwalitatieve en efficiënte manier te realiseren. Een bijzondere surplus binnen het project is het telen van de waterplant eendenkroos op het afvalwater zodat deze als uitstekende waterzuiveraar kan fungeren.
‘De blauwe keten’ is een aanzet om tot een nieuwe grootschalige sector te komen. Als deze teelt rendabel blijkt, is er ruimte voor tientallen hectare micro-algenteelt onder glas of op containervelden, waardoor de Vlaams-Nederlandse grensregio op wereldschaal een waardevolle speler wordt. Bij Millvision wordt nader onderzocht hoe deze bio-based blauwe kleurstof verder te verwerken is in papier, verpakkingen en bio-composieten prototypes.