Image
Image
Image
De Eems Dollard Regio (EDR) is de noordelijkste Europese grensregio langs de Nederlands-Duitse grens en werd in 1977 opgericht. De EDR wil echter vooral aanzetten tot contacten tussen de bevolking aan beide zijden van de grens en deze contacten intensiveren en verdiepen. Om deze doelstellingen te realiseren staan de EDR financiële middelen ter beschikking. De basis voor de financiering van de werkzaamheden van de EDR wordt gevormd door de bijdragen van de leden. Daarnaast wordt de EDR ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking financieel ondersteund door de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en de deelstaat Niedersachsen. De speerpunten van de bevordering zijn economie, technologie en innovatie, duurzame regionale ontwikkeling alsmede integratie en maatschappij.